logo

Knihy vydavatelství chlup.net

[Západ] [Optika] [Fyzikální základy…] [Mechanika 1 – 3] [Dioptrika] [Ostatní]
[Objednávka]

Dioptrika

Přebal knihy
Autor Johannes Kepler ISBN 978-80-903958-3-1
Vydání první, 2011 Rozsah 303 stran
Vydavatel chlup.net Formát 241×175 mm

Johannes Kepler

Nic mi nebraní složit touto knížkou geometricky chvalozpěv na výjimečný přístroj, a nic nezabrání tedy ani tobě, ctěný čtenáři, přítomnému z vědychtivosti a ne jen z prosté zvědavosti, zúčastnit se toho, co tu teď uvedu. Touto činností si jak vytříbíš ducha, tak i, po seznámení se se spory filozofickými, odejdeš poučenější a dojdeš k mechanice i k objevování věcí prospěšných i příjemných lépe připraven a konečně též opatrnější a líp chráněn proti spoustě způsobů, jak uvést v omyl prostý lid.

Jiří Bajer

Krátce po 400. výročí objevu dalekohledu se do rukou českého čtenáře dostává první komentovaný překlad tohoto pro optiku a pro dějiny dalekohledu tak významného Keplerova spisu. Překlad Dioptriky je opatřen rozsáhlým zasvěceným úvodem a více než 250 poznámkami a vysvětlivkami. Součástí překladu je i kompletní faksimile původního augsburského vydání Dioptriky z roku 1611. Kniha je dále doplněna pěti dobovými dopisy psanými Keplerem a třemi dopisy adresovanými Keplerovi jeho významnými současníky, což dále umožňuje čtenáři blíže se seznámit s Keplerem jako člověkem, s jeho myšlekami a starostmi a v neposlední řadě i se způsobem dobové vědecké komunikace.

Autorem překladu Dioptriky z latiny je Mojmír Petráň, přední český vědec a vynálezce konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním. Autorem předmluvy a části historických poznámek je pracovník katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vladimír Chlup. Oba se problematikou dějin optiky zabývají již drahnou dobu a z obsahu i kontextu knihy je více než patrné, že tuto mimořádnou knihu tvořili s nebývalou pečlivostí, porozuměním a především s láskou ke Keplerovi a dalekohledům.