logo

Knihy vydavatelství chlup.net

[Západ] [Optika] [Fyzikální základy…] [Mechanika 1 – 3] [Dioptrika] [Ostatní]
[Objednávka]

Máme problém

Přebal knihy
Autor Vladimír Chlup ISBN 978-80-903958-2-4
Vydání první, 2009 Rozsah 53 stran
Vydavatel chlup.net Formát 235×165 mm

Byl již nadobro zničen právní řád našeho státu? Jaké jsou kořeny rozhodnutí většiny ústavních soudců z 10. září roku 2009 zrušit ústavní zákon? Proč ústavní soudci nerespektují ústavní pořádek? Jsou ústavní soudci oprávněni jednoznačně interpretovat dějiny lidstva? A stává se tato jejich interpretace závaznou pro všechen lid? Podařilo se již pozitivistickému jádru kolem Holländera a Rychetského zcela ovládnout ústavní systém a libovolně žonglovat s historií a osudy lidstva? Není-li náš Bůh, je jediným božstvím skupina lidí sedících dnes v budově Ústavního soudu?

Máme ještě naději? Bude Ústavní soud schopen změnit své rozhodnutí a vrátit lidem důvěru v právo? Či zbývá jen odpor lidu?

Toto jsou otázky, které mohou vyvstat po přečtení tohoto spisku. Autor poukazuje na fakta, která byla v Nálezu Ústavního soudu ČR zamlčena a na pokřivený výklad událostí, který soudci použili k vysvětlení nevysvětlitelného.