logo

Knihy vydavatelství chlup.net

[Západ] [Optika] [Fyzikální základy…] [Mechanika 1 – 3] [Dioptrika] [Ostatní]
[Objednávka]

Fyzikální základy laserových dálkoměrů a gyroskopů

Přebal knihy
Autor Richard Horák ISBN 978-80-903958-6-2
Vydání první, 2012 Rozsah
Vydavatel chlup.net Formát 235×165 mm

Kniha je zaměřena na vysvětlení fyzikálních principů činnosti laserových dálkoměrů a laserových gyroskopů. Autor doc. RNDr. Richard Horák, Csc. se teorii laserů věnuje od roku 1966, kdy začal působit na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své vědecké činnosti se věnoval různým oblastem rozsáhlého oboru – laserové fyzice a své zkušenosti předával studentům v rámci řady svých přednáškových kurzů. Předkládaná útlá knížka rozebírá dvě významné aplikace využití laserů, které pronikly a již zdomácněly v mnoha vědeckých, technických a vojenských oborech. Studovaná problematika souvisí s řadou fyzikálních jevů, které autor pečlivě vysvětluje a vzájemně propojuje. Čtenář studiem knihy získá znalosti, které jsou důležité jak pro konstruktéry laserových dálkoměrů a gyroskopů, tak i pro jejich uživatele. Kniha je určena především studentům optiky přírodovědeckých fakult, ale jistě bude zajímat i specialisty využívající akviziční systémy jak v civilní tak i vojenské oblasti.

Obsah:

 1. Základní principy laserových dálkoměrů
 2. Modulace a demodulace
 3. Vliv prostředí
 4. Dosah a přesnost dálkoměrů
 5. Ladarové měřiče rychlostí
 6. Základní principy laserových gyroskopů
 7. Inerciální navigace
 8. GPS
 9. Sagnacův jev
 10. Vláknové gyroskopy
Po rozebrání tištěných výtisku je kniha k dispozici jen v pdf formátu na CD-DOM, který je přílohou knihy Optika 2.

Fyzikální základy radaru

Přebal knihy
Autor Jaroslav Pospíšil,
František Pluháček,
Filip Chlup
ISBN 978-80-903958-4-8
Vydání první, 2012 Rozsah 224 stran
Vydavatel chlup.net Formát 235×165 mm

Kniha se soustřeďuje na vysvětlení fyzikálních základů radarových akvizičních systémů s důrazem na zpracování signálových operací. Nejde o konkrétní druhy a konstrukce radarů, ale o elementární matematické a heuristické analýzy tvarů elektrických radarových signálů. Uváděné analýzy předpokládají lineární přenosy radarových pulzních signálů s nosnou monofrekvenční složkou a směřují k vystižení principů jednotlivých základních radarových operací.

Obsah:

 1. Základní struktura a subsystémy radaru
 2. Specifické veličiny a matematické relace
 3. Radarové detekční a sledovací operace
 4. Dopplerovské zpracování radarového signálu
 5. Syntetické aperturní radary
 6. Prostorová a časová úprava digitálního pulzního signálu
 7. Přesnost radarových měření
Po rozebrání tištěných výtisku je kniha k dispozici jen v pdf formátu na CD-DOM, který je přílohou knihy Optika 2.