Knihy vydavatelství chlup.net

[Západ] [Optika] [Fyzikální základy…] [Mechanika 1 – 3] [Dioptrika] [Ostatní]
[Objednávka]

Optika 2 + CD-ROM

Přebal knihy
Autor Jiří Bajer ISBN 978-80-907098-0-5
Vydání první, 2018 Rozsah 512 stran
Vydavatel chlup.net Formát 176x250 mm

Optika 2 navazuje na první díl Optika 1, který knižně vydala Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2015 a jehož druhé vydání je na CD přiložené v pdf formě k této publikaci. Autorův induktivní výklad je pro čtenáře v mnohém inspirující. Po vyčerpání všech možnosti paprskové optiky přistupuje hned v první kapitole k vlnové optice a vysvětlení jevů, které paprsková optika objasnit nedokáže a teprve potom přechází k elektromagnetické teorii a následně ke kvantovým jevům, které nevysvětluje ani vlnová optika. Přístup, kdy čtenář postupně a ve shodě s historickým vývojem fyziky pracuje s pojmy paprsek, pružná vlna, elektromagnetická vlna a proud fotonů, umožňuje hlubší nahlédnutí a pochopení optiky. Optické jevy a zákony zkoumá z mnoha stran; nevede čtenáře jen direktivně ex post zavedenou deduktivní metodou rychle vedoucí k cíli, ale zkoumá jevy v jejich složitosti, časové návaznosti a vdechuje v nás údiv z poznání, který tvoří vědu vědou.

Hlavní kapitoly knihy Optika 2

Ukázky z knihy Optika 2

Přílohou knihy Optika 2 je CD-ROM s pdf knihami

Jiří Bajer: Optika 1

Richard Horák: Fyzikální základy laserových dálkoměrů a gyroskopů

Jaroslav Pospíšil a kol.: Fyzikální základy radaru

Na CD-ROM jsou i krátké ukázky z dalších knih nakladatelství chlup.net