logo

Knihy vydavatelství chlup.net

[Západ] [Optika] [Fyzikální základy…] [Mechanika 1 – 3] [Dioptrika] [Ostatní]
[Objednávka]

Mechanika 3

Přebal knihy
Autor Jiří Bajer ISBN 978-80-903958-5-5
Vydání druhé doplněné, 2012 Rozsah 542 stran
Vydavatel chlup.net Formát 241×175 mm

Třetí díl druhého doplněného vydání Bajerovy Mechaniky završuje jedinečný soubor tří vysokoškolských učebnic klasické mechaniky. Autor v moderním duchu a s hlubokým fyzikálním citem vysvětluje fyzikální jevy, jejichž popis usnadňuje aplikací vhodných a jasných matematických metod, řadou názorných obrázků, diagramů a grafů a v neposlední řadě i velkého počtu řešených příkladů. Z výkladu je patrná autorova mnohaletá zkušenost, kterou získal během jedenáctiletého přednášení mechaniky v rámci základního kurzu fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svým obsahem a rozsahem kniha mnohdy překračuje požadavky kladené na studenty základního kurzu mechaniky a jistě podnítí zájem i specialistů z různých oblastí fyziky, kteří v ní naleznou řadu zajímavých detailů a souvislostí a také historických exkurzů, které vývoj fyziky provázely a provázejí.

Kniha je rozčleněna do osmi kapitol:

 1. Mechanika pružných těles
 2. Statika kapalin a plynů
 3. Dynamika kapalin a plynů
 4. Kmity
 5. Vlny
 6. Disperze, anizotropie, chvění
 7. Akustika
 8. Vlny na vodě

Mechanika 2

Přebal knihy
Autor Jiří Bajer ISBN 978-80-903958-1-7
Vydání druhé doplněné, 2008 Rozsah 487 stran
Vydavatel chlup.net Formát 241×175 mm

Druhý díl druhého doplněného vydání Bajerovy Mechaniky ve čtyřech kapitolách dokončuje a završuje všechny kapitoly klasické mechaniky:

 1. Relativita pohybu a setrvačné síly
 2. Dynamika soustavy hmotných bodů
 3. Dynamika tuhého tělesa
 4. Srážky a rázy
 5. Analytická mechanika
Poslední tři kapitoly, které zabírají téměř polovinu textu knihy, představují úvod do studia astronomie, nebeské mechaniky a gravitace:
 1. Úvod do astronomie
 2. Planety a modely kosmu
 3. Gravitace

Významnou částí knihy jsou řešené úlohy, které doplňují a rozšiřují probíraná témata a ozřejmují praktické použití teorie. Výklad je provázen exkurzy do historie vědy a života slavných fyziků. Čtenář se tak stává svědkem událostí, které doprovázely významné objevy, které se staly základem moderní doby.


Mechanika 1

Přebal knihy
Autor Jiří Bajer ISBN 978-80-903958-8-6
Vydání třetí doplněné, 2015 Rozsah 345 stran
Vydavatel chlup.net Formát 241×175 mm

Klasická mechanika je vstupní branou do studia fyziky. Mnoho autorů v různých dobách již tuto látku zpravovalo a z různých pohledů vyložilo. Jedinečné pojetí profesora Bajera ve druhém doplněném a upraveném vydání zahrnuje zkušenosti osmi let z přednášek základního kurzu mechaniky, které má na Univerzitě Palackého v Olomouci, zkušenosti z 1. vydání Mechaniky z roku 2004, které je již rozebráno a zejména znalosti a zkušenosti všestranného fyzika.

Prof. RNDr. Jan Peřina, Dr. Sc.:

Jeho výklad je naprosto mimořádný, protože v něm použil široké spektrum matematických metod (od základní matematické analýzy po kvaterniony) na fyzikální jevy, popisované s výjimečným fyzikálním citem a vše doplnil četnými historickými aspekty požadované látky. Znamená to, že látka je vykládána na vynikající matematické a fyzikální úrovni a je oživena množstvím, často nesnadno získatelných historických informací.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Z celého díla je patrné zcela nové pojetí fyzika, znalého všech současných problémů fyziky, což činí z knihy pozoruhodnou věc i pro učitele středních a vysokých škol, kteří mají co činit s fyzikou.

Ing. Jaromír Křepelka, CSc.

Základní fyzikální zákony jsou zde vysvětleny s neobyčejnou hloubkou porozumění fyzikální podstatě přírodních jevů, což je zvlášť patrné z pečlivě vybraného souboru řešení příkladů doplněných ilustracemi, z nichž mnohé se v české literatuře objevují poprvé.